Kontakty


Českomoravský klub chovatelů barvářů

Jungmannova 25, Praha 1, PSČ 115 25

IČ 601 50 581, DIČ CZ601 50 581

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu  L,
vložce číslo 4550   (Usnesením  Městského soudu v Praze  L 4550/RD2/MSPH , Fj 95112/2015)

/Tato adresa není doručovací/

Pro zasílání písemností prosím používejte adresy jednotlivých členů výboru podle vykonávané funkce. Kontakty zde...

Bankovní spojení ČS a.s., pobočka Uherské Hradiště,

Dvořákova 1210,

686 55 Uherské Hradiště,

č.ú. 0988146359/0800,

IBAN: CZ24 0800 0000 0009 8814 6359

BIC: GIBACZPX

Měna: CZK