Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářůNázev: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s.
IČO: 60150581
Působnost: Česká republika
Místo , adresa: Jungmannova 25, 115 25 Praha 1


1. Výstavní ocenění z klubové výstavy barvářů  pořádané ČMKCHB s ohodnocením pes/fena výborný nebo velmi dobrý. Věk barváře musí být v době ohodnocení na klubové výstavě minimálně jeden rok.
2. Pracovní zkoušky:
      Psi: Pb I. nebo II. cena  +  IHb I. nebo II.cena
      Feny: Pb I. nebo II. cena  +  IHb I. nebo II. cena. 

Od 10.2.2015 musí být IHb uznatelná pro chovnost barváře vykonána za přítomnosti člena výboru, DR nebo jimi určeného jiného člena klubu ! Místo a čas konání IHb nahlásí telefonicky vůdce, nebo rozhodčí, jakmile se o zkoušce dozví, nejbližšímu členovi výboru, nebo DR, který je povinen zajistit svoji osobní, nebo jim pověřeným členem klubu, kontrolu této zkoušky. Finanční náklady na  tuto osobu plně uhradí na své náklady klub.
     ZH - u jedinců, kde nebyla možnost na IHb odzkoušení hlasitého štvaní, bude dodatečně hlasitost barváře odzkoušena a zapsána rozhodčím do PP (zkouška hlasitosti ZH provedená na spárkaté zvěři dle ZŘ).
3. Rentgenové vyšetření DKK od minimálního stáří 12 měsíců s maximálním poškozením 1/1 (B/B).
4. Plnochrupost obou plemen.
5. Bonitace provedená poradcem chovu + rozhodčím z exteriéru od minimálního stáří 1 roku zapsaná do PP. (Měla by být posledním aktem uchovnění jedince).

Poradce chovu může:
a) prodloužit pracovně vynikajícím jedincům, kteří jsou v dobré kondici působení v chovu o jeden rok.
b) vyřadit z chovu jedince charakterově slabé, nervózní, bázlivé, agresivní nebo s nevýraznou chutí do práce, nebo jedince, u kterých se projevilo závažné, geneticky podmíněné onemocnění (epilepsie)

Upozornění:

  • Vyšetřením, případně vyhodnocením snímků DKK je pro ČMKCHB pověřen MVDr. Jaromír Ekr:
Veterinární klinika Hradec Králové 4, Kukleny
Pražská 94/53
500 04 Hradec Králové
telefon: 495 533 261
mob.pohotovost 605 346 317
e-mail.: ekr.vet@seznam.cz  
http://www.vetklinika.net

telefon: 495 533 261, mob. 605 346 317

  • - Klub nadále doporučuje účast svých členů na jarních svodech, zkouškách, výstavách a jiných kynologických akcích pořádaných ČMMJ, ČMKJ a ČMKU.

Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů ke stažení zde...