Zemřel pan Jan Kierznowski


Jan Kierznowski

Pan Kierznowski se narodil v roce 1937 v rodině lesníka na východě Polska. Po záboru východního Polska Sovětským svazem byla rodina odsunuta do gulagu na Sibiř. Kde Janek prožil velice těžké a kruté dětství. S gulagu se vrátil v roce 1946. Jeho láska k přírodě a psům ho přivedla v šedesátých letech mezi myslivce. V mysliveckém sdružení Ponowa byl desítky let předsedou. Zastával mnoho funkcí na různých stupních ať už kynologie nebo myslivosti. Po smrti zakladatele polského klubu barvářů Benedykta Gierszewsiego se stal na dlouhé roky jeho předsedou. W posledních několika letech byl jeho čestným předsedou. I mnozí naši kynologové znali jeho chovatelskou stanici Ponowa. Choval hanoverské i bavorské barváře. Byl rovněž lektorem pro začínající myslivce a rozhodčím z výkonu pro všechny plemena loveckých psů. V jeho odchodu ztrácí polská myslivecká a kynologická veřejnost obětavého a zkušeného člověka.
 Čest jeho památce ...