Seznam delegátů na mimořádnou konferenci za oblasti 14 a 15


Delegáti a kandidáti byli zvoleni na spádové schůzi dne 19.1.2017, a to odděleně v oblastech 14 a 15. Obě oblasti se sešli v nadpoloviční většině zapsaných členů.

Oblast 14   
Delegát :          Ing. Martin Keltner,   383 01   Arnoštov  35   
                       Ing. Július Alexa,   Zastávka – Pod Tratí 79,  370 01  Vrábče

Náhradník :      Ing. Ivan Majer,  384 43  Strážný 82
                       Ing. Pavel Okřina,  Jelení 33,  384 51  Nová Pec

Oblast 15
Delegát :          Ing. Jiří Mostecký, CSc. ,  Ve Vilách 278,   391 11  Planá nad Lužnicí
                             Jan Řepa,  382 79  Frymburk 115
                             Pavel Řepa,  382 79 Frymburk 268
                             Jiří Zmeškal,  Na Vyhlídce 306,  382 03   Křemže
                             David Škurek,  Evropská 528/255,  160 00  Praha 6

Náhradník :      Robert Perfoll,   382 79  Frymburk
                      Vojtěch Bíca,  Zavadilka 2095,  370 05  České Budějovice

Kandidáti do orgánů klubu :   Ing. Jiří Mostecký, CSc.
                                                 David Škurek
                                                 Robert Perfoll