Foto Dara
Z Rožnovských pasek / Chovnost skončila
ČLP 45 88
1. 12. 2004
Pzb 1.cena , IHB 2:cena
Výborná
Petr Chuděj, Habrová 2299, 756 51 Rožnov pod Radhoštěm
chovnost do 1. 12. 2012

matka otec
Ada Agin
z Borbášova dvora
ČLP 3979/01
Roňva
ČLP 3756/02
Velmi dobrá Výborná
Pzb 2.cena ,IHB 2.cena Pzb 3.cena, IHB 2.cena
Petr Kopřiva Polanského 2523, Rožnov pod Radhoštěm

Průkaz původu a další dokumenty


PP 1 PP 2 DKK Foto 1 Foto 2