Speciální výstava barvářů


Propozice zde

Přihláška zde

Tel: 733 618 600

2. speciální výstava barvářů – Olšina, Polná na Šumavě

Letošní druhá speciální výstava barvářů proběhla v sobotu 9.9.2017 v rekreačním středisku Olšina v obci Polná na Šumavě. Organizace výstavy se ujali členové oblastí č. 14 a 15. Administrativní záležitosti výstavy bravurně zvládla paní Pártlová, pracovnice kynologického klubu v Českých Budějovicích, klubu, který již po mnoho let pořádá mezi jinými i národní a mezinárodní výstavu psů v Českých Budějovicích. Poháry a medaile zajistil člen organizačního výboru výstavy, kol. Mirek Gora. Členové oblastí 14 a 15 v čele s ing. Mosteckým a ing. Keltnerem připravili celé technické zabezpečení. V předvečer výstavy byly v areálu RS Olšina vytyčené výstavní kruhy, večer proběhlo školení personálu určeného pro zajištění práce v kruzích. Školení personálu provedl vrchní rozhodčí ve spolupráci s další rozhodčí, paní Rais. Na výstavu byli delegováni 2 rozhodčí. Z Polska přijela zkušená rozhodčí paní Anna Rais, rozhodčí, která má aprobaci pro posuzování celé skupiny č. 6, tj. honiči a barváři. Zajímavostí je, že sama vlastní již pátého barváře. Jako hlavní rozhodčí byl delegován MUDr. Maślanka, člen klubu barvářů. Paní Rais posuzovala všechny bavorské barváře, dr. Maślanka posoudil hannoveráky a pak se zúčastnil bonitace jedinců pro účely chovu. Na výstavu bylo přihlášeno 34 psů, 23 bavorských a 11 hannoverských barvářů, zúčastnilo se 32 barvářů. Posuzování bylo velmi důkladné. Uděleno bylo 20 ocenění „výborný“, 8x „velmi dobrý“, 2x „dobrý“. 2 jedinci byli neposouzení a v jednom případě vystavovatel se svým psem odstoupil. U hannoverských barvářů obdrželi titul „vítěz speciální výstavy“ pes Leif z Kobarča (majitele Hejmanová a Blažej) a fena Bella Ricsika Erdei (majitel Okřina). Tato fena získala zároveň i titul BOS. Titul BOB a zároveň i titul BOJ obdržel pes Cezar Mokranský les majitele Hofmana Vlastislava. U bavorských barvářů titul „vítěz speciální výstavy obdržel pes Cezar Kráĺova hoĺa, který majitele Antonína Bejlka a fena Wenti Diana Anilas majitelů Petrykowskich z Polska. Pes Cezar Kráĺova hoĺa získal zároveň získal titul BOB a polská fena titul BOS. Po celou dobu výstavy bylo velmi vlídné, slunečné počasí. Výstava probíhala v krásné přírodě na jižním okraji Vojenského výcvikového prostoru Boletice v CHKO Šumava, na břehu rybníka Olšina ( nejvýše položený chovný rybník v Čechách). Co by kamenem dohodil od Lipenské přehrady. Za zmínku stojí poměrně velký zájem korony a ukázněnost vystavovatelů. Bohužel tradičním nedostatkem byla velmi slabá úroveň předvádění psa v kruhu. Řada vystavujících nebyla dokonce schopna v kruhu svého psa zvládnout. Převládala spíše neznalost ohledně způsobu předvedení psa. Je nutno ale říci, že na výstavě byli přítomni i vystavovatele, kteří dokázali ukázat přednosti svého svěřence a byli za to patřičně známkou odměnění. Plynulému průběhu posuzování prospěla i práce personálu v obou kruzích. Přes to, že většina těchto lidí byli začátečníci, měl průběh posuzování jistou gradaci a spád. Velmi vhodné bylo zdvojení pozice zapisovatele. Čtyři ruce zvládly podstatně rychleji zvládnout administrativní zatížení při zapisování posudku a vyplňování kartiček s tituly a diplomů. Celkově lze hodnotit průběh 2. speciální výstavy barvářů jako zdařilý, velmi dobře organizačně připravený a organizátorům za její přípravu určitě patři dík.

MUDr. Tadeáš Maślanka

hlavní rozhodčí

Výsledky speciální výstavy barvářů zde >>>


       

FirstPrev[1]NextLast v